Tjenester

Brøyting

Vi utfører snøbrøyting på Fjellsætra.

 • Vei og parkering
 • Inngangsparti og terrasser.
 • Hyttetak
 • Sommervedlikehold av veier og parkeringer

Vedlikehold av grusveier.

Vi tar oppdrag som:
 • Grusing av veier
 • Renske grøfter
 • Oppruste og lage nye parkeringsplasser

Drenering

Vi gjennomfører dreneringsarbeid:

 • Rundt hus
 • I hagen
 • Områder med vanskelig tilkomst og lite plass.

Mindre byggeprosjekter

Vi tar på oss mindre byggeprosjekter som:

 • Plattinger
 • Boder
 • Utestuer
 • Pergola

Stubbefresring

Fjerne stubber i hagen?

Vi har stubbefreser, en effektiv maskin som etterlater lite spor.

 • Fjerner stubber/røtter
 • Lite opprydding

Belegningstein

Med anleggsgartner i vårt team kan vi tilby:

 • Belegningsstein
 • Kantstein
 • Brostein
 • Klippekanter
 • Betongsteinsmur

Natursteinssmur

Vi bygger natursteinsmurer.

 • Murer stablet med gravemaskin.
 • Murer stablet for hånd.

Beskjæring

Har du frukttrær og busker som trenger beskjæring?

Vår anleggsgartner utfører beskjæring av:

 • Frukttrær
 • Bærbusker
 • Prydbusker
 • Hekker